privacy

Privacy gewaarborgd bij Party-4-Kids

Dit is de site van Party-4-Kids.nl, gevestigd aan de Wilhelmina Druckerstraat 4, 5142 PR, Waalwijk, Nederland.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 63184095. Ons btw-nummer is 1787.57.147B01.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht om inzage te bieden in uw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.
U kunt hiervoor contact opnemen met ons, wij zijn hiervoor elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 20:00 uur.
Alle vragen en klachten per e-mail proberen wij te beantwoorden binnen 1 werkdag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om al uw reserveringen/bestellingen op Party-4-Kids.nl goed en snel op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die u stelt aan Party-4-Kids.nl goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens

 • Algemene gegevens: Tijdens het reserveren/bestellen vult u uw naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om de reservering/bestelling te kunnen verwerken.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren wanneer de reservering/bestelling geaccepteerd is en om u verder te informeren over de verloop van uw reservering en het versturen van het reserveringsformulier, het beknopte draaiboek en de factuur. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief en de aanmelding bevestigd, dan ontvangt u een e-mail met aanbiedingen en informatie van Party-4-Kids. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden.
 • Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over uw reservering/bestelling. Ook als er een tijdelijke actie wordt gedaan waar u aan meedoet, dan vergt de actie een telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de actie te voeren en de prijswinnaar bekend te maken.
 • Betaalgegevens: Om uw reservering/ bestelling te kunnen betalen en voor het retour storten van de betaalde borg, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.
 • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld uw surfgedrag op de website en welke artikelen er worden besteld. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.
 • Uw IP-adres: Wanneer u een bestelling plaatst dan wordt uw IP-adres opgeslagen, dit om fraude te voorkomen.
 • Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.
 • Klantenservice: U kunt contact met ons opnemen door middel van e-mail, chat, Facebook en telefoon. Om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen en om onze service te verbeteren, maken wij notities van de klantencontacten die wij bewaren.
 • Bewaartermijn: Zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, worden uw gegevens door ons bewaard. Indien u geen account (meer) bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Het verwerken van uw reservering/bestelling.
 • De eventuele bezorging op het door u aangegeven adres, mocht het nodig zijn voor het afleveren van uw reservering/bestelling dan kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de bezorgdienst.
 • U op de hoogte brengen van de acties, als u zich hiervoor heeft aangemeld.

Verkeersgegevens

 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internetapplicaties goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens. Wij treffen voortdurend veiligheidsmaatregelen om onrechtmatig gebruik en verlies van informatie die Party-4-Kids op haar site ontvangt te voorkomen.

Beveiligde verbinding
Op het moment van het plaatsen van de reservering/bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje in de groene adresbalk. Zo is diefstal of fraude van uw gegevens uitgesloten. Het slotje en de groene adresbalk worden in alle recente versies van Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox getoond.

Nimmer verkoop aan andere organisaties voor commerciële doeleinden
Party-4-Kids verkoopt of verhuurt nimmer persoonlijke gegevens. Party-4-Kids stelt alleen gegevens ter beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering/bestelling, het evalueren van de activiteiten/diensten van Party-4-Kids of het verbeteren van de internetadvertenties op andere websites. Alle Party-4-Kids-werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te waarborgen.

Cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Advertenties
De site van Party-4-Kids.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft Party-4-Kids geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact?
Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Party-4-Kids, dan kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail, info@party-4-kids.nl
 • Per brief, Wilhelmina Druckerstraat 4, 5142 PR Waalwijk
error: Deze functie is uitgeschakeld