Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden

De themakisten zijn met veel zorg samengesteld. U zult begrijpen dat wij rekenen op een zeer zorgvuldig gebruik van het materiaal. Daarom hanteren wij de volgende regels bij de verhuur:

Reservering
U kunt schriftelijk, per e-mail of via de website www.party-4-kids.nl een optie nemen op de huur van één (of meerdere) themakist(en) voor een bepaalde datum. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van Party-4-Kids incl. een reserveringsformulier. De boeking is definitief als u uw handtekening onder het reserveringsformulier heeft geplaatst en deze binnen 5 werkdagen na ontvangst heeft retour gestuurd. Na deze 5 werkdagen vervalt de optie op de kist en mag Party-4-kids de kist aan iemand anders in optie geven. In onvoorziene omstandigheden neemt Party-4-kids de eindbeslissing.

Annuleren
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de gebruiksdatum van de themakist(en). Bij latere annulering zonder opgave van reden is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij het uitblijven van de betaling en niet nakomen van gemaakte afspraken zal u een vordering krijgen voor de kostenderving a 1x basis huur themakist + 50% van uw factuur. Party-4-kids zal u 1x om een reactievragen. Bij het uitblijven van een reactie is Party-4-kids gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zullen op de klant worden verhaald. In onvoorziene omstandigheden neemt Party-4-kids de eindbeslissing.

Tarief
Als huur geldt de in de prijslijst vermelde huurprijs. De actuele huurprijzen staan op de website van Party-4-Kids en gelden op de dag van het maken van een reservering (optie).

Betaling
Huurder dient het bedrag als volgt te voldoen contant bij afhalen of vooraf per bank/giro :
– Contant: De huurder betaald totale huurprijs incl. borg contant bij het in ontvangst nemen van de themakist.
– Vooraf per Bank: De huurder zorgt bij overmaken via bank/giro dat de totale huurprijs excl. borg uiterlijk 3 dagen voor het ophalen van de themakist staat bijgeschreven op de rekening van Party-4-kids. De Borg wordt contant betaald bij het ophalen van de themakist.
– Pin: Betalen kan met alle Nederlandse bankpassen, Visa, Mastercard, Vpay, American express bij in ontvangst nemen van de themakist. Hiervoor wordt standaard 2% extra gerekend op de totaalrekening incl. Borg!

De factuur met betalingsgegevens wordt verzonden tezamen met het beknopte draaiboek ca. 2 weken vooraf aan de in de reservering beschreven feestdatum aan de bij Party-4-kids bekende E-mailadres.

Borg
Party-4-kids hanteert een borg van €50,- per themakist, 100 euro voor de spelenkist en discokist, 20 euro voor een limonadefontein, 75 voor de limonadekouter. De borg wordt, indien het gehuurde op 1e zicht zonder schade en compleet is geretourneerd, volledig aan huurder terugbetaald. De huurder tekent bij retour van de themakist dat evt. verborgen en/of niet gemelde schade en/of missende onderdelen achteraf nog gevorderd kan worden ondanks dat de borg al retour is gegeven.

Legitimatie
Bij het afhalen van het draaiboek dient de huurder zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs.

Schade / Missende onderdelen
Bij schade en/of vermissen aan/van één of meerdere onderdelen van de themakist wordt de vervangingswaarde (nieuwe aanschafprijs) in mindering gebracht van de borg. Indien de borg niet toereikend is, zal huurder het eventuele verschil tussen de betaalde borg en het schadebedrag aan de verhuurder vergoeden.
• Verloren gegaan of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt verrekend tegen door Party-4-Kids vast te stellen vervangingswaarde.
• De borg wordt eveneens niet terugbetaald indien huurder zich niet houdt of afwijkt van de in deze overeenkomst genoemde bepalingen en voorwaarden.

De huurder tekent ervoor dat evt. verborgen en/of niet gemelde schade en/of missende onderdelen achteraf nog gevorderd kan worden. De klant krijgt 5 dagen de tijd om zich te verweren en om tevens de schade middels factuur te voldoen. Bij het uitblijven van een reactie is Party-4-kids gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zullen op de klant worden verhaald.

Verhuurperiode
Themakisten worden uitsluitend verhuurd voor de duur van de in de overeenkomst vastgestelde tijd. (maximaal 1 dag voor aanvang; en maximaal 1 dag na de verhuur datum.) Bij te late terugbezorging worden een of meerdere huurperiodes in rekening gebracht te ten laste van de huurder. De hoogte is afhankelijk van de tijdsoverschrijding en bedraagt minimaal de hoogte van 1 huurdag + dervingskosten i.v.m. het niet kunnen uitlenen aan andere huurders.

Vervoer
De huurder is verantwoordelijk voor deugdelijk transport van en naar Party-4-Kids. Eventueel kan Party-4-Kids zorg dragen voor het bezorgen van de themakist(en). Prijzen hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

Aansprakelijkheid
De huurder is ten alle tijde aansprakelijk voor ongevallen en daaruit voortkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dat men oordeelkundig met het materiaal omgaat en is daarvoor volledig verantwoordelijk. Party-4-Kids draagt zorg voor een goede conditie van het gehuurde in of bij de themakist behorende en beschikbaar gestelde materialen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruik.

Kleding
U hoeft de kleding niet te wassen. Wel dient u er zorg voor te dragen dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Bij vlekken die niet normaal verwijderd kunnen worden, worden kosten in rekening gebracht. S.v.p niet frituren of roken in dezelfde ruimte als waar de kleding en spullen zich bevinden.

Overige
Met de feestkisten en kleding niet het strand, bossen en/of de duinen in of hiervoor moet uitdrukkelijk toestemming zijn gegeven en kunnen i.v.m. schoonmaak kosten met zich meebrengen. Ook deze kosten worden op de borg in mindering gebracht.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

© De gehuurde materialen zijn eigendom van Party-4-Kids en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Algemene Voorwaarden. Het is daarom aan te raden om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. De Voorwaarden op deze pagina zijn altijd de meest actuele versie en vervangen elk andere kopie hiervan.

error: Deze functie is uitgeschakeld